Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Kognition pitkäaikaistutkimus on nyt päättynyt.

Meihin oli yhteydessä 606 henkilöä. 

Joulukuun 2014 ja marraskuun 2016 välisenä aikana neuropsykologiseen testiin osallistui 513 henkilöä ja 480 kävi magneettikuvassa. Osalle oli mm. pitkän matkan takia mahdollista osallistua vain kyselyyn.

Tulosten analyysi on nyt hyvässä vauhdissa. Tutkimusaineistosta on valmistunut 5 pro gradu tutkielmaa, 6 gradua odottaa valmistumista. Tutkimuksessa on aloittanut kolme väitöskirjan tekijää ja  tänä vuonna joukkoon liittynee vielä yksi väitöskirjatyön tekijä. Myös senioritutkijoilla on työn alla useampia tutkimusraportteja, eli julkaisujen käsikirjoituksia.

 

Koputus-tutkimuksen tutkijat esittävät sydämelliset kiitokset kaikille osallistujille!

Kognition pitkäikaistutkimuksen seuraava osa, 50 - 55 ikävuoden seurantakäynti on 2024 - 2026. Kuten käyntien yhteydessä informoitiin, saatamme lähettää lyhyen postikyselyn jo ennen tätä.

 

 

 

KOPUTUS - KOGNITION PITKÄAIKAISTUTKIMUS

Pitkäaikaistutkimus, jossa kartoitetaan muistia ja aivojen kuormituskykyä

Tutkimme syntymänaikaisten tekijöiden pitkän ajan vaikutuksia, erityisesti aivojen tietojenkäsittelykyä eli "hienommin sanottuna" kognitiota.

Seuranta aloitettiin heti syntymän jälkeen. Liikkumisen, hahmotustaitojen ja kielellisten kykyjen kehittymistä tutkittiin ensimmäisen kerran 5 vuoden iässä. Seurantaa on jatkettu, ja tällä hetkellä tutkimusjoukko on 40-45v ikäinen.

Tutkimus aloitettiin 1970-luvun alussa Helsingissä, Kätilöopiston (KOP) sairaalassa. Seurantatutkimuksia tehtiin 1980- ja 90-luvulla HYKSin Lastenklinikalla, jota kutsutaan nykyään HUS:n Lasten ja Nuorten sairaalaksi. Nyt tutkimusta johdetaan Helsingin yliopiston Käyttäytymistieteiden laitokselta. Mukana on tutkijoita myös Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiiristä (HUS) ja Kansaneläkelaitokselta.

Kognitio tarkoittaa tässä muistia, suunnittelutaitoja, keskittymistä, tarkkaavaisuutta, sekä matematiikan ja kielen taitoja. Näitä tutkitaan  menetelmillä, joista käytetään yhteisnimeä neuropsykologinen tutkimus. Lisäksi kartoitetaan elämänpiiriä, asenteita, mielialaa, ja terveydentiaa yleisemminkin. 

Tutkimus on ja on ollut kansainvälisesti arvokas. Suurin kiitos tähänastisista onnistumisista kuuluu tutkittaville jotka ovat aktiivisesti olleet mukana läpi vuosikymmenten.

Näillä sivuilla kerrotaan lisää tutkimuksen nykyhetkestä ja aiemmista vaiheista.

Tutkimukseen kuuluu netissä tai lomakkeelle täytettävä kysely, magneettikuvaus, neurologin tapaaminen ja muistitestejä.