Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

 

Analyysi Tapa etsiä tutkimusaineistosta lainalaisuuksia. Yleensä käytetään matetaattisia ja tilastotieteellisiä menetelmiä.
DNA Perimän sisältävä kemiallinen aine, molekyyli. Kutsutaan joskus nimellä "kaksoiskierre" muotonsa takia. Sisältää geenit.
Eettinen arvio Eettisen lautakunnan tekemä arvio siitä, onko tutkimus moraalisesti oikein ja tutkittavalle vaaraton
Geeni DNA:n osa, pätkä joka sisältää yksilön ominaisuuksien "kaavan". Geenit periytyvät molemmilta vanhemmilta, osin isältä, osin äidiltä.
Geneettinen Geeneihin ja perinnällisiin ominaisuuksiin liittyvä, erityisesti tieteellisen tutkimuksen kielenkäytössä.
Julkaisu Tieteellisen tutkimuksen tuote on julkaisu. Julkaisu on artikkeli tieteelisien artikkelien julkaisemiseen erikoistuneessa kansainvälisessä lehdessä. Julkaisu sisältää tutkimustuloksen ja niiden merkityksen tulkinnan. Julkaisut ovat tutkijoille tärkeitä, sillä niiden määrällä ja laadulla arvioidaan ja vertaillaan tutkijoiden pätevyyttä. Kieli on lähes poikkeuksetta englanti.
Kognitiivinen, kognitio Hankalasti selitettävä ammattitermi: Tietojenkäsittelykyky, ajattelu, korkeammat henkiset toiminnot, aivojen suorituskyky, havaintokyky. Rakkaalla lapsella on monta nimeä.
MRI Magneettikuvaus, lyhenne tulee englanninkielisestä nimestä Magnetic Resonance Imaging
Neurologi Keskushermoston, ääreishermojen ja lihasten toimintaan ja toimintahäiriöiden diagnoosiin sekä hoitoon erikoistunut lääkäri. Toisin kuin psykiatrian erikoislääkäri, neurologin päähuomio ei kohdistu mielen sairauksiin.
Neuropsykologi Muistin, tarkkaavaisuuden, hahmotuksen ja kielenkäytön toimintaan ja häiriöihin erikoistunut psykologi. Neuropsykologi tutkii oppimisen erityisvaikeuksia, luki-häiriöitä ja tarkkaavuushäiriöitä (ADHD). Tavanomaisia syitä lähettää aikuisena sairastunut neuropsykologin tutkittavaksi ovat aivohalvaus, aivovamma, epilepsia, kasvaimet ja dementia.
Psykologi Ihmisen käyttäytymisen, ajattelun ja tunne-elämän asiantuntija. Psykologi on korkeakoulututkinnon suorittanut terveydenhuollon ammattihenkilö.
Psykologinen testi Sarja tehtäviä, joilla arvioidaan yksilön suorituskykyä. Yleensä testeille on tehty vertailuaineisto testaamalla terveitä koehenkilöitä. Näin tutkittavan suoritusta voidaan verrata ihmisten tavanomaiseen suoritustasoon. 
Tilastotiede Tutkimusanalyysien tärkeä apumenetelmä. Tilastotieteen menetelmät perustuvat pitkälti todennäköisyyslaskentaan. Tavallisin tilastotieteen menetelmin ratkaistava tutkimusongelma on se, johtuvatko kahdessa tutkimusryhmässä todetut erot pelkästä sattumasta, vai esimerkiksi annetusta hoidosta.
Verrokki Henkilö, joka tiedetään tutkimuksen alla olevien ominaisuuden suhteen "normaaliksi". Käytännössä tarkoittaa lääketieteellisessä tutkimuksessa tervettä henkilöä. Tutkimusryhmän "sairaiden" ja verrokkien "terve" vertaaminen on ainoa luotettava tapa selvittää sairauksien, hoitojen tai perinnöllisten ominaisuuksien vaikutusta. Ilman verrokkiryhmää ei oikeastaan voida teehdä luotettavaa ihmistutkimusta.
Vertaisarvio Julkaisujen luotettavuuden arviointimenetelmä. Ennen kuin tiedelehden päätöimittaja hyväksyy käsikirjoituksen julkaistavaksi, kahden  riippumattoman tutkijan on puollettava julkaisemista. Vertaisarvioija ei voi olla tutkijan "kaveri" ja arviot tehdään yleensä puolueettomuuden säilyttämiseksi nimettöminä. Vertaisarvio on kinkkinen prosessi ja usein käsikirjoitusta ei julkaista lainkaan. Useimmissa tapauksissa täytyy myönteistenkin lausuntojen jälkeen vielä korjata käsikirjoitusta. Vertaisarvio on tutkimuksen laadun varmistusmenetelmä.