Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Tietoturva

Teemme kaikkemme tutkimuksen tietoturvan varmistamiseksi. Luottamuksellisuus sekä tutkittavan arkaluontoisten tietojen salaisena säilyttäminen on yhteinen etu. Jo pelkkä tieto tutkimukseen osallistumisesta on luottamuksellinen.

Ensimmäinen ja tärkein osa tietoturvaa on, että tutkimustiedot ja henkilötiedot pidetään toisistaan erillään. Tutkittavien henkilöllisyyden, osoitteen ja puhelinnumeron sisältävä tietokanta on vain välttämättä sitä tarvitsevien käytössä. He ovat tässä vaiheessa tutkimuksen johtaja, tutkimuksen lääkäri ja (myöhemmin palkattava) tutkimushoitaja-koordinaattori. He kaikki ovat terveydenhoidoon ammattilaisia, joille luottamuksellinen tietojen käsittely on itsestäänselvyys. Näin estetään sellaisten tietojen vuotaminen, joita voitaisiin käyttää esimerkiksi henkilöllisyyden anastamiseen tai muuten haitan aiheuttamiseen.

Emme kerää ja käsittele mitään henkilökohtaiseen taloudenpitoon liittyviä tietoja, esimerkiksi tili- tai luottokorttinumeroita.

Testauksia suorittavat henkilöt, esimerkiksi opinnäytetyötään valmistelevat psykologian opiskelijat saavat tietoonsa vain tutkimiensa henkilöiden henkilötiedot. He ovat kasvamassa terveydenhuollon ammattihenkilöiksi, ja heitä sitoo samat salassappitosäädökset kuin muitakin. Heidän opintoihinsa kuuluu olennaisena osana, että heille opetetaan tutkimuseettisesti asianmukainen toimintatapa.

Hävitettävät paperiasiakirjat silputaan lukukelvottomiksi.

Henkilötiedot sisältävä kooditietokanta säilytetään lukkojen takana. Sitä ei koskaan laiteta missään muodossa internetin pilvipalveluihin, eikä kooditietokantaa koskaan lähetetä - edes salattuna - internetin kautta minnekään.

 Tutkimustietoja analysoidaan koodattuna. Tämä tarkoittaa sitä, että hankkeen tutkijat ja myös opinnäytetöitään valmistelevat perustutkinto- tai väitöskirjaopiskelijat tekevät analyysejä vain sellaisilla tiedostolla, joista henkilötiedot on poistettu.

Tällä eliminoidaan tutkittavan henkilöllisyyden paljastuminen ”olkapään yli”.

Yhteydenpito tutkittavien ja tutkijoiden välillä tapahtuu ensisjaisesti kirjeitse, puhelimitse ja tekstiviestein. Tutkittava voi myös sallia sähköpostin käytön hallinnolliseen yhteydenpitoon, jos hän hyväksyy sen, että sähköpostin alemman tietoturvatason takia tieto tutkimukseen osallistumisesta voi tulla sivullisten tietoon. Sähköpostise ei silti koskaan lähetetä mitään tutkimustietoja tai tuloksia.

Mitään tietoja ei missään olosuhteissa anneta terveydenhuotoon, työnantajalle, viranomaisille, vakuutusyhtiöille tai ylipäätään mihinkään muuallekkaan taholle, ellet sitä itse pyydä. Teemme luvallasi myös rekisteritutkimuksia, joissa viranomaisten rekistereihin kertynyttä tietoa käytetään analyyseissä. Silloin tiedot kulkevat viranomaisilta tutkimusryhmälle, ei koskaan tutkijoilta viranomaisille!

Tutkimukseen osallistuva saa halutessaan tarkastaa hänestä rekisteröidyt tiedot, mutta vaadimme tästä kirjallisen pyynnön arkistoitavaksi. Terveyden kannalta mahdollisesti merkittävistä tuloksista, esimerkiksi aivojen kuvauksista, tutkittava saa luonnollisesti aina digitaalisen kopion itselleen.

Kyselyt toteutetaan ilman henkilötietoja, käyttäen nimestä ja syntymäajasta muodostettua tunnistuskoodia. Netissä tehtävät kyselyt tehdään käyttäen palvelimia, jotka sijaitsevat Euroopan Unionin alueella. Kerätyt tiedot tallenetaan säännöllisin väliajoin tutkimuksen omaan järjestelmään. Tietoja ei säilytetä pitkiä aikoja ulkomaisilla palvelimilla.

Tutkimuksen lopputuote on julkaisu tiedelehdessä. Tutkimustulokset kuvaillaan keskiarvoilla, taulukoilla ja muilla tilastotieteellisillä menetelmillä. Tutkimushenkilöiden tietoja ei ole mahdollista tunnistaa.  Tutkimustulokset julkaistaan (lähes aina) englanninkielisissä tiedelehdissä ja väitöskirjatutkimusten yhteenvedoissa.